Fredag 23 november var det dags för Stadium Outlet att öppna sin senaste butik, vilket gjordes i vårt nya handelshus på Stallsiken i Skövde. Många shoppingsugna kunder var på plats och stämningen var på topp!

Sedan tidigare finns hyresgästerna Jula, Willys och Elgiganten (etapp I) på området och under hösten 2018 har sedan Lager 157, Blomsterlandet och nu även Stadium Outlet öppnat sina butiker.  De senaste etableringarna kompletterar de tidigare och skapar en bra butiksmix på området.

Vi hälsar Stadium Outlet varmt välkomna och hoppas de ska trivas på på Stallsiken!

 

Torsdagen den 22 november öppnade Blomsterlandet sin butik i vårt nya handelshus på Stallsiken i Skövde. Blomsterlandet byter läge i Skövde och vi hoppas de ska trivas bra i sina nya lokaler.

Blomsterlandet är den andra aktören att öppna i etapp två som byggs av G&K Blanks Fastigheter på Stallsiken. Sedan tidigare finns Lager 157 i det nya handelshuset och även Stadium Outlet tillkommer som ny hyresgäst från och med den 23 november.

Vi hälsar Blomsterlandet varmt välkomna och önskar lycka till med etableringen!

G&K Blanks Fastigheter AB, Julakoncernens fastighetsbolag, bildar nu ett nytt bolag för hyresrätter tillsammans med Götenehus och Erik Hemberg Fastighets AB.

 

G&K Blanks Fastigheter AB har träffat överenskommelse med Götenehus Group AB och Erik Hemberg Fastighets AB om att bilda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.

– Affären stärker Julakoncernens lokala engagemang i Skaraborg ytterligare, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef i Julakoncernen.

Stora möjligheter

Det nya bolaget kommer att ägas till 50,0 procent av G&K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent av Erik Hemberg Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Erik Hemberg Fastighets AB är sedan flera år största ägare i Götenehus.

– Affären ger stora möjligheter till utveckling och breddning av G&K Blanks Fastigheters utbud och affär, säger Johan Carlberg, VD för G&K Blanks Fastigheter AB.

Nyproducerade bostäder

Karl-Johan Blank har sedan tidigare haft ägarintressen i Götenehus genom en kapitalförsäkring i Nordea Liv & Pension PBI. Engagemanget har under senare tid ökat.

Karl-Johan Blank kontrollerar idag aktier i Götenehus motsvarande knappt 11 procent av kapitalet.

Det nu nystartade Trähusstaden Sverige AB har som målsättning att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Bolaget bedöms på sikt därför ha en kapacitet att bygga och förvalta ett bostadsbestånd på cirka 800 mkr. Bakgrunden till investeringen i det nya bolaget är den ökade efterfrågan och behovet av hyresrätter.