G&K Blanks Fastigheter AB, Julakoncernens fastighetsbolag, bildar nu ett nytt bolag för hyresrätter tillsammans med Götenehus och Erik Hemberg Fastighets AB.

 

G&K Blanks Fastigheter AB har träffat överenskommelse med Götenehus Group AB och Erik Hemberg Fastighets AB om att bilda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.

– Affären stärker Julakoncernens lokala engagemang i Skaraborg ytterligare, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef i Julakoncernen.

Stora möjligheter

Det nya bolaget kommer att ägas till 50,0 procent av G&K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent av Erik Hemberg Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Erik Hemberg Fastighets AB är sedan flera år största ägare i Götenehus.

– Affären ger stora möjligheter till utveckling och breddning av G&K Blanks Fastigheters utbud och affär, säger Johan Carlberg, VD för G&K Blanks Fastigheter AB.

Nyproducerade bostäder

Karl-Johan Blank har sedan tidigare haft ägarintressen i Götenehus genom en kapitalförsäkring i Nordea Liv & Pension PBI. Engagemanget har under senare tid ökat.

Karl-Johan Blank kontrollerar idag aktier i Götenehus motsvarande knappt 11 procent av kapitalet.

Det nu nystartade Trähusstaden Sverige AB har som målsättning att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Bolaget bedöms på sikt därför ha en kapacitet att bygga och förvalta ett bostadsbestånd på cirka 800 mkr. Bakgrunden till investeringen i det nya bolaget är den ökade efterfrågan och behovet av hyresrätter.