G&K Blanks Fastigheter AB ser tillbaka på ett år med stark tillväxt och fokus på pågående planer inom fastighetsbeståndet. Nettoomsättningen ökade med 7% till 171 mkr och resultatet uppgick till 54,3 mkr.

 

Framgångarna öppnar upp för stora möjligheter inför framtiden med fortsatt tillväxt.

Under året har de gynnsamma effekterna på räntenivåer skapat utrymme för framtiden med kommande tillväxt och utveckling i fokus. Det gäller att ständigt följa omvärlden för att ta rätt steg för koncernen.

 

– Det är glädjande att se att vår långsiktighet ger utdelning. Vi växer sakta men säkert och håller hela tiden en hög nivå i våra fastigheter, i vår service och i vårt erbjudande, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

 

Genom färdigställandet av 24 000 kvadratmeter handel i Välsviken, Karlstad, understryker bolaget kunskaperna inom fastighetsutveckling och handel. Detaljplaneändringen med utökad livsmedelshandel för Välsviken har gett möjlighet för utvecklingen där den efterfrågas och i sista etappen skapas ytor för blanda andra Stora Coop. Etableringen ligger i linje med den ursprungliga planen; att skapa en konkurrenskraftig och varierad handelsplats vid Universitetsmotet i Karlstad.

 

Utvecklingen av kontorsfastigheten Angeredsvinkeln i Angered, Göteborg, där hyresgästanpassningar genomförs för kommunal verksamhet i olika former, är ytterligare en viktig del som landat under 2016. Ett enträget arbete har gjort att man även fått igenom ett godkännande för etablering av skolverksamhet i lokalerna.

 

– Utvecklingen i Välsviken och Angered visar att vi är ett stabilt fastighetsbolag med goda förutsättningar för affärer med långsiktig strategi, säger Johan Carlberg, VD G&K Blanks Fastigheter AB.