Trähusstaden Sverige har färdigställt sitt första projekt; byggnationen av 45 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Trädgårdsstaden, Skövde. Nu satsar man vidare, med kommande byggnationer i Trädgårdsstaden etapp 3 och i Sjölyckan, Mariestad.

Markanvisning Trädgårdsstaden etapp 3

Trähusstaden Sverige har fått markanvisning på del av etapp 3 i Trädgårdsstaden Skövde. Fastighetsbolaget avser bygga 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i det växande bostadsområdet nordost om Skövde. Anledningen till att Trähusstaden Sverige vunnit markanvisningen beror bland annat på att man uppvisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Fastighetsbolaget har även vunnit tilldelning i etapp 2, där projektering påbörjats. Totalt sett räknar man med att uppföra ytterligare ca 85 lägenheter i Trädgårdsstaden.

Flerbostadshus i Sjölyckan, Mariestad

Trähusstaden Sverige och Mariestads kommun är överens om att bygga flerbostadshus i bostadsområdet Sjölyckan. Detaljplanen för området, som är uppe för granskning, medger bygge av 250 lägenheter. Man räknar med byggstart under 2021. I första skedet innefattar det 50–60 lägenheter och inflyttning är planerad till 2022-2023.

Om Trähusstaden Sverige AB

Trähusstaden Sverige bildades 2018 och ägs till 50,0 procent av G&K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent av EHF Erik Hembergs Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Bolagets målsättning är att bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Bolaget bedöms på sikt ha kapacitet att bygga upp och förvalta ett bestånd på ca 800 mkr och till 2022 räknar man med att ha byggt upp ett bestånd på ca 300 lägenheter.