Det här är vi i G&K Blanks Fastigheter AB

Vi är ett litet företag som är säkra på att personlig och öppen dialog fungerar bäst. Här ser du vilka vi är och hur du når oss.

Johan Carlberg

Johan Carlberg

VD / CEO

Johan är VD för G&K Blanks Fastigheter AB samt dess dotterbolag.

E-post johan.carlberg@jula.se

Mobil 070-296 04 80

Telefon 0511-682 10

Björn Nord

Björn Nord

Byggprojektledare

Kontakta Björn vid frågor som rör våra byggprojekt.

E-post bjorn.nord@jula.se

Mobil 070-221 90 31

Linn Lechte

Linn Lechte

Marknadsstrateg

Kontakta Linn vid frågor som rör uthyrning av lokaler, marknadsfrågor och annonsering.

E-post linn.lechte@jula.se

Mobil 070-331 80 06

Andreas Adolfsson

Andreas Adolfsson

Fastighetsförvaltare

Kontakta Andreas vid frågor som rör förvaltning av fastigheterna samt våra samarbetspartners.

E-post andreas.adolfsson@jula.se

Mobil 073-822 08 89

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Fastighetsutvecklare

E-post magnus.andersson@jula.se

Mobil 073 – 022 02 76

Jan Israelsson

Fastighetstekniker Västerås/Eskilstuna

Kontakta Jan vid frågor kring skötsel av våra fastigheter i Västerås och Eskilstuna.

Mobil 070-877 05 63