Det här är vi i G&K Blanks Fastigheter AB

Vi är ett litet företag som är säkra på att personlig och öppen dialog fungerar bäst. Här ser du vilka vi är och hur du når oss.

Johan Carlberg

Johan Carlberg

VD / CEO

Johan är VD för G&K Blanks Fastigheter AB samt dess dotterbolag.

E-post johan.carlberg@jula.se

Mobil 070-296 04 80

Telefon 0511-682 10

Linn Lechte

Linn Lechte

Marknadsstrateg

Kontakta Linn vid frågor som rör marknadsaktiviteter, annonsering och uthyrning av lokaler.

E-post linn.lechte@jula.se

Mobil 070-331 80 06

Telefon 0511- 682 13

Björn Nord

Björn Nord

Byggprojektledare

Kontakta Björn vid frågor som rör våra byggprojekt.

E-post bjorn.nord@jula.se

Mobil 070-221 90 31

Maria Ohlsson

Maria Ohlsson

Ekonomiansvarig

Kontakta Maria vid fakturafrågor, redovisning och ekonomi.

E-post maria.ohlsson@jula.se

Telefon 0511-68017

Hans Adolfsson

Hans Adolfsson

Fastighetsförvaltare

Kontakta Hans vid frågor som rör förvaltning av fastigheterna samt våra samarbetspartners.

E-post hans.adolfsson@jula.se

Mobil 070-290 79 86

Jan Israelsson

Jan Israelsson

Fastighetstekniker Västerås/Eskilstuna

Kontakta Jan vid frågor kring skötsel av våra fastigheter i Västerås och Eskilstuna.

Mobil 070-877 05 63