Vi är alltid nära kunden

Hos oss på G&K Blanks Fastigheter är vi alltid nära hyresgästen. För oss är det viktigt att hyresgästen verkar i lokaler som passar och stöder rörelsen, för vi tycker att trivsel och komfort är A och O. Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och arbetar i en flexibel och kundnära organisation med god kompetens och nära till beslut.

I dag äger G&K Blanks Fastigheter lokaler med en sammanlagd yta på drygt 325 000 kvadratmeter. Vi är fyra medarbetare som tillsammans med våra samarbetspartners gör allt för att våra hyresgäster ska ha en bra affärsverksamhet i lokalerna.

Affärsidé

Vi erbjuder vällokaliserade affärsfastigheter och drivs av ett kundnära engagemang med fokus på långsiktig förvaltning och utveckling.

Våra tre kärnvärden driver oss och är grunden i vår egen och våra hyresgästers utveckling:

  • Närhet

    Vi arbetar personligt och engagerat för en funktionell och utvecklande affärsverksamhet. Våra lokaler ska finnas nära kunden och vi ska finnas nära våra hyresgäster. På så vis skapas förståelse för hyresgästens verksamhet och dess kunder.

  • Långsiktighet

    Vi skapar och utvecklar fastigheter med fokus på ett hållbart och långsiktigt ägande. På så vis hoppas vi svara upp till, och överträffa, våra hyresgästers förväntningar. Då skapar vi förutsättningarna för en stabil framtid och lyckad framtida expansion.

  • Handlingskraft

    Vi är det lilla företaget med de stora resurserna. Det medför att vi blir en effektiv, handlingskraftig och flexibel organisation som arbetar tätt tillsammans och har korta beslutsvägar.

Vision

G&K Blanks Fastigheter AB ska genom långsiktig förvaltning och kundnära engagemang utveckla ett fastighetsbestånd i attraktiva lägen som ger våra hyresgäster möjligheter att utvecklas i nutid och framtid.

Bolagsstruktur

G&K Blanks Fastigheter AB är ett fastighetsbolag i Jula-sfären. Företaget ägs av  Jula Holding AB. Bolaget startades 1998 med syfte att bygga eller förvärva affärsfastigheter på etableringsorter där Jula AB inte kunde hitta lämpliga lokaler.

Idag har G&K Blanks Fastigheter en bred inriktning inom handels- och kontorsfastigheter. Bolaget omsätter cirka 297 miljoner kronor (2022) och har ett fastighetsbestånd på drygt 325 000 kvadratmeter.

G&K Blanks Fastigheter AB är organiserat i ett moderbolag och dotterbolag.

Styrelse

Vi har styrelsemedlemmar med vass och bred kompetens och erfarenhet inom handels- och fastighetsbranschen