Jula Holdingkoncernen satsar ytterligare i Falköping

Jula Holdingkoncernen, med Jula och G&K Blanks Fastigheter i spetsen, utvecklar handeln vidare i Skaraborg genom att aktivt gå in och förvärva en handelsplats på Ållebergs Center i Falköping. Redan klara för etablering på platsen är Jula och Willys.

Handelsplatsen Ållebergs Center är belägen vid sydvästra infarten till Falköping vilket innebär goda möjligheter att stärka handeln i Skaraborg.

– Det känns mycket bra att satsa vidare i Falköping med tanke på vårt och Falköpings kommuns stora engagemang på Marjarp. När det nya området började ta form såg jag möjligheten att få bästa läge för Jula på rätt sida om Falköping med tanke på våra varuhus i Skara och Skövde. Nu kommer vi även nära våra kunder mot Ulricehamnshållet på ett bättre sätt. Selforskoncernen har med ett bra upplägg utvecklat handelsplatsen Ållebergs Center och bland annat etablerat nya Willys där. Det är viktigt för Jula med rätt grannar, hela Ållebergs Center har ju utvecklats väl de senaste åren, säger Jula Holdingkoncernens ägare och koncernchef Karl-Johan Blank.

Selforskoncernen som nu överlåter handelsplatsen till Jula Holdingkoncernen är tillfreds med utvecklingen av platsen:

– Det har varit en spännande tid att utveckla handelsplatsen i Falköping, säger Anders Selfors, VD och ägare på Selfors Consulting. Målet under denna tid har varit att säkra en hyresvärd, att ta fram hyresgäster och skapa ett starkt intresse för handelsplatsen. Genom det arbete som nu genomförts samt att Jula Holdingkoncernen går in som ägare av handelsplatsen har målet med en bra handelsplats med en långsiktig och stabil hyresvärd säkrats.

Julakoncernens fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter har aktivt förvärvat handelsplatsen för att utveckla området med ytterligare intressenter. Arbetet intensifieras nu för att fylla ytorna, som ger möjlighet till cirka 13 000 kvadratmeter handel.

– Processen är påbörjad och vi ser redan att intresse finns från aktörer att etablera i Falköping med Jula och Willys som starka grannar. Vi ser fram emot att utveckla platsen, säger Johan Carlberg, VD på G&K Blanks Fastigheter.

Mer information om handelsplatsen kommer att komma under våren.

Byggstart för projektet planeras till våren 2020 och öppning av butiker sker hösten 2021.

Trähusstaden Sverige har färdigställt sitt första projekt; byggnationen av 45 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Trädgårdsstaden, Skövde. Nu satsar man vidare, med kommande byggnationer i Trädgårdsstaden etapp 3 och i Sjölyckan, Mariestad.

Markanvisning Trädgårdsstaden etapp 3

Trähusstaden Sverige har fått markanvisning på del av etapp 3 i Trädgårdsstaden Skövde. Fastighetsbolaget avser bygga 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i det växande bostadsområdet nordost om Skövde. Anledningen till att Trähusstaden Sverige vunnit markanvisningen beror bland annat på att man uppvisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Fastighetsbolaget har även vunnit tilldelning i etapp 2, där projektering påbörjats. Totalt sett räknar man med att uppföra ytterligare ca 85 lägenheter i Trädgårdsstaden.

Flerbostadshus i Sjölyckan, Mariestad

Trähusstaden Sverige och Mariestads kommun är överens om att bygga flerbostadshus i bostadsområdet Sjölyckan. Detaljplanen för området, som är uppe för granskning, medger bygge av 250 lägenheter. Man räknar med byggstart under 2021. I första skedet innefattar det 50–60 lägenheter och inflyttning är planerad till 2022-2023.

Om Trähusstaden Sverige AB

Trähusstaden Sverige bildades 2018 och ägs till 50,0 procent av G&K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent av EHF Erik Hembergs Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Bolagets målsättning är att bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Bolaget bedöms på sikt ha kapacitet att bygga upp och förvalta ett bestånd på ca 800 mkr och till 2022 räknar man med att ha byggt upp ett bestånd på ca 300 lägenheter.

Fredagen den 2 mars åkte G&K Blanks Fastigheter Stafettvasan i fäders spår mellan Sälen och Mora. Sträckan är 90 km uppdelat på fem etapper och i årets upplaga deltog 2400 lag och totalt 12 000 åkare. Det var en rolig och tuff utmaning som vid starten i Sälen bjöd på -28 grader. Efter fina insatser av samtliga i laget kunde man vid målgång i Mora konstatera att man klarat utmaningen på 9 timmar och 30 minuter. En insats att vara stolt över!