Trähusstaden Sverige har färdigställt sitt första projekt; byggnationen av 45 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Trädgårdsstaden, Skövde. Nu satsar man vidare, med kommande byggnationer i Trädgårdsstaden etapp 3 och i Sjölyckan, Mariestad.

Markanvisning Trädgårdsstaden etapp 3

Trähusstaden Sverige har fått markanvisning på del av etapp 3 i Trädgårdsstaden Skövde. Fastighetsbolaget avser bygga 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i det växande bostadsområdet nordost om Skövde. Anledningen till att Trähusstaden Sverige vunnit markanvisningen beror bland annat på att man uppvisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Fastighetsbolaget har även vunnit tilldelning i etapp 2, där projektering påbörjats. Totalt sett räknar man med att uppföra ytterligare ca 85 lägenheter i Trädgårdsstaden.

Flerbostadshus i Sjölyckan, Mariestad

Trähusstaden Sverige och Mariestads kommun är överens om att bygga flerbostadshus i bostadsområdet Sjölyckan. Detaljplanen för området, som är uppe för granskning, medger bygge av 250 lägenheter. Man räknar med byggstart under 2021. I första skedet innefattar det 50–60 lägenheter och inflyttning är planerad till 2022-2023.

Om Trähusstaden Sverige AB

Trähusstaden Sverige bildades 2018 och ägs till 50,0 procent av G&K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent av EHF Erik Hembergs Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Bolagets målsättning är att bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Bolaget bedöms på sikt ha kapacitet att bygga upp och förvalta ett bestånd på ca 800 mkr och till 2022 räknar man med att ha byggt upp ett bestånd på ca 300 lägenheter.

Fredagen den 2 mars åkte G&K Blanks Fastigheter Stafettvasan i fäders spår mellan Sälen och Mora. Sträckan är 90 km uppdelat på fem etapper och i årets upplaga deltog 2400 lag och totalt 12 000 åkare. Det var en rolig och tuff utmaning som vid starten i Sälen bjöd på -28 grader. Efter fina insatser av samtliga i laget kunde man vid målgång i Mora konstatera att man klarat utmaningen på 9 timmar och 30 minuter. En insats att vara stolt över!

G&K Blanks Fastigheter AB ser tillbaka på ett år med stark tillväxt och fokus på pågående planer inom fastighetsbeståndet. Nettoomsättningen ökade med 7% till 171 mkr och resultatet uppgick till 54,3 mkr.

 

Framgångarna öppnar upp för stora möjligheter inför framtiden med fortsatt tillväxt.

Under året har de gynnsamma effekterna på räntenivåer skapat utrymme för framtiden med kommande tillväxt och utveckling i fokus. Det gäller att ständigt följa omvärlden för att ta rätt steg för koncernen.

 

– Det är glädjande att se att vår långsiktighet ger utdelning. Vi växer sakta men säkert och håller hela tiden en hög nivå i våra fastigheter, i vår service och i vårt erbjudande, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

 

Genom färdigställandet av 24 000 kvadratmeter handel i Välsviken, Karlstad, understryker bolaget kunskaperna inom fastighetsutveckling och handel. Detaljplaneändringen med utökad livsmedelshandel för Välsviken har gett möjlighet för utvecklingen där den efterfrågas och i sista etappen skapas ytor för blanda andra Stora Coop. Etableringen ligger i linje med den ursprungliga planen; att skapa en konkurrenskraftig och varierad handelsplats vid Universitetsmotet i Karlstad.

 

Utvecklingen av kontorsfastigheten Angeredsvinkeln i Angered, Göteborg, där hyresgästanpassningar genomförs för kommunal verksamhet i olika former, är ytterligare en viktig del som landat under 2016. Ett enträget arbete har gjort att man även fått igenom ett godkännande för etablering av skolverksamhet i lokalerna.

 

– Utvecklingen i Välsviken och Angered visar att vi är ett stabilt fastighetsbolag med goda förutsättningar för affärer med långsiktig strategi, säger Johan Carlberg, VD G&K Blanks Fastigheter AB.

G&K Blanks Fastigheter AB ser över möjligheterna för en framtida etablering och utveckling av handelsplats på Anderstorp i Skellefteå, efter att ha undertecknat ett markanvisningsavtal.

– Det är ett fantastiskt läge vi nu får möjligheten att utveckla, säger fastighetsbolagets VD Johan Carlberg och fortsätter: Vi ser stor potential i Skellefteå, en kommun som drivs av framåtanda och en vilja att utvecklas och växa i regionen. Samtal förs med ett flertal potentiella hyresgäster och vi har märkt av ett stort intresse för projektet, vilket stärker oss ännu mer i uppfattningen att detta är en bra plats att vara på.

 

Markanvisningen avser del av tomten Sörböle 16:8, som ligger intill E4:an vid Anderstorp, nära Skellefteås centrala delar. Tomten är 19 000 kvadratmeter, lämpliga för handel.

– Vi är en långsiktig ägare och ser detta som en möjlighet att skapa en fantastisk handelsplats i vårt bestånd, att utveckla handeln för invånarna i Skellefteå samt att skapa ett flertal arbetstillfällen i kommunen i och med de kommande etableringarna, säger Johan Carlberg.

 

Den aktuella marken ska nu detaljplaneläggas tillsammans med kommunen och parallellt med processen kommer fastighetsbolaget att arbeta med att skissa fram planerna för den tänkta handelsplatsen.

 

För ytterligare frågor:

Johan Carlberg, VD G&K Blanks Fastigheter AB, 070-296 04 80, johan.carlberg@jula.se

 

G&K Blanks Fastigheter AB är det lilla företaget med de stora resurserna. Bolaget, som ägs av Karl-Johan Blank och Jula Holding AB, är ett systerbolag till Jula AB.

G&K Blanks Fastigheter AB är främst inriktat mot handels- och kontorsfastigheter, har ett fastighetsbestånd på 222 000 kvadratmeter och omsätter 160 miljoner (2015).

www.blanksfastigheter.se