G&K Blanks Fastigheter vann markanvisningstävling för utveckling av bostäder i Skövde

G&K Blanks Fastigheter vann Skövde kommuns markanvisningstävling gällande utveckling av bostäder på Mariesjö i Skövde Kvarter A i Tegelbruket östra.

Markareal uppgår till ca 7800 kvm och innefattar byggnation av ca 50 studentlägenheter, ca 30 ungdomslägenheter och ca 160 hyreslägenheter i storlekar från 1 rok till 4 rok.

Det förslag som Skövde kommun bedömde har bäst omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av byggnader, bostadsgårdar, innovativt och hållbarhet vann tävlingen.

Under 2022-2023 kommer detaljplan tas fram och projektering utföras.

Tänkt start för byggnation är Q3 2023 och första inflyttning under 2025.