,

G&K Blanks Fastigheter utvecklar en grundskola för Göteborgs Stad

I stadsdel Angered i Göteborg utvecklar fastighetsbolaget sin fastighet Angeredsvinkeln, som ägts sedan 2011 av dotterbolaget Blankinvest Göteborg AB. Flertalet långsiktigt kommunala funktioner kommer under 2018 att placera sina verksamheter här, Daglig Verksamhet, Serviceenheten/Lokalförvaltningen och även NAV Kompetenscenter.

Under 2018 kommer man att genomföra stora ombyggnationer i delar av fastigheten för att förbereda för Göteborgs Stad att öppna en grundskola F-9 i lokalerna. G&K Blanks Fastigheter/Blankinvest Göteborg ser fram emot att bidra till utvecklingen för Angereds unga invånare med en kreativ och inspirerande lärmiljö