,

G&K Blanks Fastigheter AB utvecklar handeln i Skellefteå

G&K Blanks Fastigheter AB ser över möjligheterna för en framtida etablering och utveckling av handelsplats på Anderstorp i Skellefteå, efter att ha undertecknat ett markanvisningsavtal.

– Det är ett fantastiskt läge vi nu får möjligheten att utveckla, säger fastighetsbolagets VD Johan Carlberg och fortsätter: Vi ser stor potential i Skellefteå, en kommun som drivs av framåtanda och en vilja att utvecklas och växa i regionen. Samtal förs med ett flertal potentiella hyresgäster och vi har märkt av ett stort intresse för projektet, vilket stärker oss ännu mer i uppfattningen att detta är en bra plats att vara på.

 

Markanvisningen avser del av tomten Sörböle 16:8, som ligger intill E4:an vid Anderstorp, nära Skellefteås centrala delar. Tomten är 19 000 kvadratmeter, lämpliga för handel.

– Vi är en långsiktig ägare och ser detta som en möjlighet att skapa en fantastisk handelsplats i vårt bestånd, att utveckla handeln för invånarna i Skellefteå samt att skapa ett flertal arbetstillfällen i kommunen i och med de kommande etableringarna, säger Johan Carlberg.

 

Den aktuella marken ska nu detaljplaneläggas tillsammans med kommunen och parallellt med processen kommer fastighetsbolaget att arbeta med att skissa fram planerna för den tänkta handelsplatsen.

 

För ytterligare frågor:

Johan Carlberg, VD G&K Blanks Fastigheter AB, 070-296 04 80, johan.carlberg@jula.se

 

G&K Blanks Fastigheter AB är det lilla företaget med de stora resurserna. Bolaget, som ägs av Karl-Johan Blank och Jula Holding AB, är ett systerbolag till Jula AB.

G&K Blanks Fastigheter AB är främst inriktat mot handels- och kontorsfastigheter, har ett fastighetsbestånd på 222 000 kvadratmeter och omsätter 160 miljoner (2015).

www.blanksfastigheter.se