Start för etapp 4 på Välsvikens handelsområde närmar sig

Planerna för etapp 4 på Välsvikens handelsområde i Karlstad, börjar ta form. Vi inväntar just nu kommunens beslutsgång för ändring av detaljplanen. Går allt i lås, ser vi en byggstart på plats till våren 2016.
Diskussioner förs med ett flertal intressenter gällande etablering på Välsvikens handelsområde.

Läs mer om fastigheten Välsviken, Karlstad

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply