Jula Holdingkoncernen utvecklar handeln i Vetlanda

Jula Holdingkoncernen, med G&K Blanks Fastigheter i spetsen, utvecklar nu handeln i Småland genom förvärv av tomtmark på handelsområdet Nydala i Vetlanda.

Marken som nu förvärvas är belägen vid norra infarten till Vetlanda, vilket innebär goda möjligheter att stärka handeln i regionen.

− Fastighetsförvärvet på Nydala känns mycket bra, vi såg här möjligheten att få bästa möjliga läge för etablering av handel i Vetlanda, säger Jula Holdingkoncernens ägare och koncernchef Karl-Johan Blank.

Jula Holdingkoncernens fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter har aktivt förvärvat marken för att utveckla området med nya intressenter. Nu intensifieras arbetet, totalt finns möjlighet att utveckla cirka 6 000 kvadratmeter fastighetsyta för handel. Fastigheten som nu kommer uppföras av G&K Blanks Fastigheter kommer att byggas i så kallad ”Green Building”.

Fastigheten kommer att inrymma tre till fyra intressenter. Klart är att Jula kommer att vara en av ankarhyresgästerna.

− Processen är nu påbörjad och vi ser redan att intresse finns från aktörer att etablera i Vetlanda. Vi ser mycket fram emot att utveckla handelsplatsen, säger Johan Carlberg, VD på G&K Blanks Fastigheter.

Mer information om utvecklingen av handelsplatsen kommer under året.

Byggstart för projektet planeras till vintern 2021-2022.