Fordonsgas, Skara

  • Stad

    Skara

  • Område

    Vilan

  • Fastighetsbeteckning

    Bilisten