Angeredsvinkeln, Göteborg

Här utvecklar vi en grundskola för Göteborgs Stad!

 • Stad

  Göteborg

 • Område

  Angered

 • Lokal för

  Kontor, verksamhet, utbildning

 • Fastighetsbeteckning

  Angered 100:1

 • Yta

  ca 25 000 m²

 • Hyresgäster

  Arbetsförmedlingen

  AME -Arbetsmarknadsenheten

  Daglig Verksamhet

  Serviceenheten/Lokalförvaltningen

  NAV Kompetens

  Astar

  Ljungskilebuss

 • Kommunkation

  Goda kommunikationer med lokaltrafik

I stadsdel Angered i Göteborg utvecklar vi vår fastighet Angeredsvinkeln, som ägts sedan 2011 av dotterbolaget Blankinvest Göteborg AB. Flertalet långsiktigt kommunala funktioner kommer under 2018 att placera sina verksamheter här, Daglig Verksamhet, Serviceenheten/Lokalförvaltningen och även NAV Kompentenscenter.

Under 2018 kommer man att genomföra stora ombyggnationer i delar av fastigheten för att förbereda för Göteborgs Stad att öppna en grundskola F-9 i lokalerna. G&K Blanks Fastigheter/Blankinvest Göteborg ser fram emot att bidra till utvecklingen för Angereds unga invånare med en kreativ och inspirerande lärmiljö.

För hyresgäster som vill boka Hörsalen, klicka här