Angeredsvinkeln, Göteborg

Här finns kommunala verksamheter och skola!

 • Stad

  Göteborg

 • Område

  Angered

 • Lokal för

  Kontor, verksamhet, utbildning

 • Fastighetsbeteckning

  Angered 100:1

 • Yta

  ca 25 000 m²

 • Hyresgäster

  AME -Arbetsmarknadsenheten

  Daglig Verksamhet

  Serviceenheten/Lokalförvaltningen

  Kompetenscenter

  Ljungskilebuss

  Gårdstenskolan

 • Kommunkation

  Goda kommunikationer med lokaltrafik

I stadsdel Angered i Göteborg har vi utvecklat vår fastighet Angeredsvinkeln, som ägts sedan 2011 av dotterbolaget Blankinvest Göteborg AB. Flertalet långsiktigt kommunala funktioner placerade under 2018 flera av sina verksamheter här, Daglig Verksamhet, Serviceenheten/Lokalförvaltningen och även NAV Kompentenscenter.

Under 2018 genomförde man även stora ombyggnationer i delar av fastigheten för att förbereda för Göteborgs Stad att öppna en grundskola F-9 i lokalerna. Gårdstenskolan rymmer cirka 500 elever och startade upp sin verksamhet inför läsåret 2019/2020.

Lediga ytor för kontor samt för restaurangutbildning

Skicka en intresseanmälan

I vår fastighet Angeredsvinkeln, finns lediga ytor från ca 500 kvadratmeter för kontorsverksamhet.

Det finns även lediga lokaler för restaraung/köksutbildning.

I den rymliga fastigheten finns idag flertalet kommunala verksamheter samt en grundskola F-åk9 som bedrivs av Göteborgs Stad.

Kontakta Linn Lechte för mer information!

 • Lokal för

  Kontor

  Restaurangutbildning

 • Yta

  från 500 kvm

 • Övriga hyresgäster

  Gårdstenskolan

  Kompetenscenter

  Daglig Verksamhet

  Lokalförvaltningen

  Arbetsmarknadsenheten

  Ljungskilebuss